Jakie są przeciwskazania do noszenia soczewek u osób chorych na jaskrę?

Soczewki kontaktowe – obok okularów – stały się jednym z najpopularniejszych sposobów na korygowanie wad wzroku. Nie da się zaprzeczyć temu, że ich noszenie jest wygodne, a także w pełni dyskretne. Jednocześnie istnieje grupa schorzeń aparatu wzroku, które wręcz wykluczają możliwość ich stosowania. Jednym z nich jest jaskra. Jakie są więc główne przeciwwskazania do noszenia szkieł kontaktowych u osób chorych na jaskrę?

Czym jest jaskra?

Choroby oczu to bardzo zróżnicowana grupa dolegliwości w obrębie aparatu wzroku, która może mieć różnorodne podłoża. Jednak pod pojęciem jaskry, również kryje się specyficzna grupa schorzeń, która głównie cechuje się silnym wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Niestety, ale jaskra poniekąd doprowadza do stopniowego zaniku i osłabienia nerwu wzrokowego. Tego typu choroby oczu dotykają najczęściej osoby pomiędzy 40 a 80 rokiem życia i rozwijają się powoli. Objawy jaskry – szczególnie te w początkowym stadium – bardzo łatwo można przeoczyć. Z tego też powodu, regularne wykonywanie badań okulistycznych staje się priorytetem. Co ciekawe. WHO umieściło jaskrę na liście chorób cywilizacyjnych, powodowanych niewłaściwą dietą i stylem życia.

Jakie objawy towarzyszą jaskrze?

Jaskra – objawy to bardzo szeroki zakres niepokojących symptomów, które pojawiają się w obrębie aparatu wzroku. Jednocześnie, do najczęściej występujących objawów jaskry można zaliczyć:

  • światłowstręt – to również objaw jaki posiadają inne choroby oczu, z tego też względu nie jest on często utożsamiany z rozwijającą się jaskrą;
  • znaczne obniżenie ostrości widzenia;
  • pojawianie się mroczków przed oczami lub tzw. tęczowe widzenie – jest to jeden z głównych objawów jaskry;
  • bardzo częste łzawienie oczu;
  • słaba zdolność adaptacji wzroku do ciemności;
  • ograniczenie pola widzenia.

Objawy jaskry pojawiają się powoli i stopniowo. Ważne jest jednak to, by wykryć je w odpowiednim stadium – podobnie jak inne choroby oczu.

Przeciwwskazania dla osób z jaskrą do noszenia soczewek kontaktowych

Niestety, choroby oczu często wymagają wielu wyrzeczeń, a jaskra nie jest tu wyjątkiem. Warto zauważyć, że objawem jaskry jest wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, co dyskredytuje pacjentów do noszenia soczewek kontaktowych. Szkła te mogą jeszcze bardziej doprowadzić do wahań ciśnienia oka, a tym samym do silnego ataku jaskry. Dodatkowo, brak dbałości o higienę soczewek może skończyć się rozwojem infekcji, która w przebiegu jaskry jest wyjątkowo niebezpieczna. Okuliści polecają więc stosowanie okularów korekcyjnych.

Profilaktyka jaskry

Choroby oczu najczęściej powstają z konkretnych przyczyn. Jaskra może być warunkowana genetycznie, ale może być także wynikiem wieloletnich zaniedbać i nieodpowiedniego stylu życia. Celem profilaktyki tej choroby zaleca się regularne wykonywanie badań okulistycznych, a także stosowanie niezbędnych preparatów jak np. krople do oczu, które pozwalają zachować higienę aparatu wzroku. Zaleca się także modyfikację diety i stylu życia, gdyż cukrzyca predysponuje do rozwoju jaskry.