Jak rozpoznać miód ekologiczny?

Ekologiczne produkty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego już niemal w każdym sklepie znajdziemy półki lub całe działy z żywnością oznaczoną jako eko, bio czy organic. Nie zawsze jednak będą to artykuły faktycznie ekologiczne, czyli opatrzone odpowiednim certyfikatem. Warto zwrócić na to uwagę zwłaszcza w przypadku wyrobów o właściwościach prozdrowotnych, takich jak miody. Jak rozpoznać, że miód pochodzi z prawdziwie ekologicznej pasieki?

Jakie produkty mogą zostać określone jako ekologiczne?

Produktami ekologicznymi możemy nazwać wyłącznie artykuły, które zostały wytworzone w czystym środowisku oraz z pomocą naturalnych technik i środków (bez użycia chemicznych środków grzybobójczych czy bakteriobójczych). Gospodarstwo ekologiczne musi zostać zlokalizowane w czystym ekologicznie regionie. Powinno także przestrzegać wymagań narzuconych przed rozporządzenia Unii Europejskiej. Niezwykle ważny jest również proces certyfikacji, który ma za zadanie skontrolować jakość produkcji oraz jakość i czystość finalnego wyrobu. Certyfikaty ekologiczne zawsze wydaje się jedynie na rok, a następnie przedłuża po przejściu kolejnej kontroli. Konsumentom daje to pewność, że produkty nie obniżają swojej jakości po przyznaniu im certyfikatu. 

Jakie wymagania musi spełnić pasieka ekologiczna?

Każdy producent wyrobów ekologicznych musi spełniać inne wymagania, aby przejść pozytywnie kontrolę i uzyskać odpowiedni certyfikat. W przypadku pasiek warunkiem uzyskania certyfikatu ekologicznego jest:

  • zlokalizowanie gospodarstwa na terenie o niskim stężeniu substancji szkodliwych zanieczyszczających wodę, glebę i powietrze,
  • zagwarantowanie bezpiecznego otoczenia w zasięgu lotu pszczół (około 3 km) – wyłącznie dzika roślinność lub inne gospodarstwa ekologiczne,
  • brak stosowania chemicznych oprysków,
  • zachowanie odpowiednich odległości pasieki od spalarni śmieci, autostrad czy wysypisk śmieci,
  • wykorzystanie uli z naturalnych materiałów – drewno, słoma – bez klejów lub farb.

Zanim rozpocznie się produkcja miodu w pasiece ekologicznej gospodarstwo musi przejść tak zwany okres przejściowy, trwający minimum rok. W tym czasie następuje zwykle całkowita wymian plastrów lub uli na nowe – wolne od wszelkich skażeń, w tym również leków pszczelich. Miód produkowany jest wyłącznie z czystych plastrów, niezawierających środków roztoczobójczych. W trakcie pozyskiwania miodu nie stosuje się syntetycznych dodatków ani składników wspomagających. Pszczoły można dokarmiać jedynie ekologicznym pokarmem. Zabronione jest stosowanie antybiotyków lub środków służących do zwalczania szkodników pszczół. Jedyne dopuszczalne preparaty to substancje ziołowe lub na bazie kwasów organicznych i olejków naturalnych. 

Po czym rozpoznać miód ekologiczny?

Aby dowiedzieć się, czy mamy przed sobą miód ekologiczny, musimy sprawdzić uważnie jego etykietkę. Jeśli znajduje się na niej symbol listka z zielonych gwiazdek, świadczy to o ekologicznym pochodzeniu produktu. Każde gospodarstwo, które przechodzi kontrolę pozytywnie, otrzymuje własny numer certyfikatu. Na tej podstawie można znaleźć je później na stronie jednostki certyfikującej. Prawdziwie ekologiczny produkt musi zawierać takie informacje, jak nazwa i adres producenta, napis „rolnictwo ekologiczne” lub „produkt rolnictwa ekologicznego”, kod jednostki certyfikującej oraz nazwę i numer jednostki certyfikującej.