Ubezpieczenie mieszkania – dlaczego warto pomyśleć o wykupieniu polisy?

Dla wielu ludzi wykupienie ubezpieczenia mieszkania jest koniecznością, która jest gwarancją bezpieczeństwa. Okazuje się jednak, że wielu ludzi uważa ubezpieczenie mieszkań za niepotrzebny wydatek. O ile Polska nie znajduje się na styku dwóch płyt tektonicznych oraz w naszym klimacie nie występują huragany i tornada, na nieruchomość czyhają inne niebezpieczeństwa, które mogą narazić właścicieli na straty finansowe. W takiej sytuacji warto pomyśleć nad wykupieniem polisy ubezpieczenia domu, która jest gwarancją ochrony właścicieli przed poniesieniem strat finansowych.

Ubezpieczenia mieszkań i ubezpieczenia domu – czym są?

Ubezpieczenie nieruchomości, czyli tak zwana polisa mieszkaniowa jest ubezpieczeniem mienia. Jej zadaniem jest finansowe zabezpieczenie nieruchomości przed szkodami, które powstają w skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich. Dzięki temu właściciele nieruchomości nie ponoszą strat finansowych związanych z pokryciem powstałych szkód, a jedynie ubezpieczyciel. Polisa mieszkaniowa może ochronić nie tylko dom czy mieszkanie, ale również dom w budowie lub przebudowie wraz ze wszystkim innymi budynkami wchodzącymi w skład nieruchomości oraz jego całym wyposażeniem. Ubezpieczenia mieszkań i ubezpieczenia domów mają charakter dobrowolny, jednak bardzo często są warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego. Polisa ta musi być również wykupowana przez właścicieli nieruchomości, która wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 hektar. 

Ubezpieczenia mieszkań – dlaczego jest tak istotne?

Mieszkając w bloku, z całą pewnością trzeba liczyć się z tym, że mieszkanie może zostać zniszczone nie tylko z winy właściciela, ale również z winy sąsiada, co wynika ze specyfiki budowy bloków mieszkalnych. Często wystarczy, że sąsiad nie zakręci wody lub nie wyłączy żelazka, lub zarządca nieruchomości nie zadba o odpowiedni stan techniczny domu, np. wentylacji, gazu czy elektryki. Mieszkańcy parteru częściej mogą martwić się o zalanie na skutek powodzi, a mieszkańcy ostatniego piętra o przeciekający dach. Oczywiście straty mogą być również poniesione ze względu na działanie czynników zewnętrznych, niezależnych od człowieka. Skutki mogą być dotkliwe, dlatego warto mieć zabezpieczenie na wypadek działania niezależnych od nas czynników. W domu lub w mieszkaniu może zdarzyć się naprawdę wiele, są to:

  • zalania, będące wynikiem ulewnych deszczów, awarii urządzeń i instalacji, powodzi czy zalania przez sąsiada;
  • pożary, spowodowane poprzez uderzenie pioruna, podpalenie, przepięcie, awarie urządzeń, wybuch gazu;
  • kradzieże wyposażenia nieruchomości;
  • narażenie na poniesienie strat przez osoby trzecie;
  • zniszczenia nieruchomości z powodu wybuchu gazu, trzęsienia ziemi, huraganu, gradobicia czy aktów wandalizmu;
  • zniszczenia wyposażenia ze względu na akty wandalizmu, zalania czy pożaru.

 Co daje nam ubezpieczenie domu i mieszkania?

Ubezpieczenie nieruchomości chroni właściciela przed poniesieniem strat finansowych, związanych z naprawieniem szkód wywołanych przez działanie czynników zewnętrznych czy człowieka. Przede wszystkim zabezpiecza finansowo, gwarantując przy tym dużo większe poczucie bezpieczeństwa i komfort życia. Świadomość, że chroni nas polisa ubezpieczeniowa, pozwala mniej martwić się o przyszłość w związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. W wyniku zaistnienia strat z polisy ubezpieczeniowej wypłacane jest odszkodowanie, które pozwala na pokrycie kosztów odbudowy budynku i pokrycie wszystkich strat, więcej przeczytasz na tuz.pl/produkty/ubezpieczenie-domu-i-mieszkania. To również pomoc przy usuwaniu awarii czy wsparcie w usuwaniu szkód. 

Gdzie można znaleźć dobre ubezpieczenia mieszkań i domów?

Koszt ubezpieczenia domu czy mieszkania jest uzależniony od kilku czynników, takich jak powierzchnia, wartość czy lokalizacja, ale także zakres ubezpieczenia. Poszukując dobrego ubezpieczenia, warto skorzystać z polis oferowanych przez TUZ. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje również kalkulator ubezpieczeń, który pozwoli na sprawdzenie oferty ubezpieczeniowej i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb. Dbając o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, warto minimum raz w roku sprawdzać stan instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, ale także uziemienie piorunochronu i drożność komina oraz wentylacji. Oczywiście należy również zadbać o bezpieczeństwo poprzez zamykanie drzwi i okien przed wyjściem z domu, wyłączanie urządzeń elektrycznych (szczególnie żelazka), dbać o właściwą wentylację pomieszczeń oraz nie pozostawiać dzieci bez opieki.