Czym jest i jak wygląda praca rotacyjna?

Pandemia wymusiła wprowadzenie trwałych zmian na rynku pracy, dzięki którym zachowana została ciągłość tego sektora. Pracodawcy coraz częściej stawiają na elastyczność i szeroki zakres umiejętności swoich pracowników. Czym wyróżnia się zatem rotacyjny system pracy?

Czym jest praca rotacyjna?

Praca rotacyjna, do tej pory, kojarzona była głównie z sektorem produkcyjnym. Pomagała ona w zachowaniu ciągłości i optymalizacji procesów, dzięki którym można było zwiększyć efektywność produkcji. Pandemia zweryfikowała jednak rynek pracy i niejako wprowadziła system rotacyjny także do innych branż.

Możliwości pracy rotacyjnej zwiększyły elastyczność pracowników, pozwalając jednocześnie na wykonywanie swojej pracy w mniej oficjalnych warunkach. Niektóre firmy w całości przeszły na home office, pokazując, że wcale nie trzeba pracować stacjonarnie, aby dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków. Inne wdrożyły tryb hybrydowy, czyli w określonych dniach pracuje się z biura, a w innych z domu. System rotacyjny można dostosować do danego przedsiębiorstwa oraz do sytuacji i potrzeb.

W czasie trwania pandemii praca rotacyjna pomagała zachować odpowiedni dystans między pracownikami lub w przypadku całkowicie zdalnego trybu pracy, udowodniła, że spotkania on-line mogą być tak samo efektywne, jak te w biurze. Często też, pracownicy wykonywali swoje obowiązki z domu, a w firmie pojawiali się jedynie w najpilniejszych sytuacjach, jak np. spotkanie z klientem.

Czy system rotacyjny jest dobrym rozwiązaniem dla pracodawcy?

Dzięki wprowadzeniu pracy rotacyjnej można polepszyć poziom bezpieczeństwa pracowników, tak jak było to w przypadku wspominanej już pandemii. Ponadto firma korzystająca z tego systemu jest postrzegana jako bardziej atrakcyjna, dzięki możliwości wyboru trybu pracy. Zauważono także, że okresowe zmiany sposobu wykonywania swoich obowiązków, jak przejście z pracy stacjonarnej na home office i odwrotnie, pozytywnie wpływają na efektywność wykonywanej pracy. Wiąże się to z przerwaniem monotonii i zmianą środowiska wykonywanych obowiązków.

Pamiętać jednak należy, że wdrożenie w firmie rotacyjnego systemu musi wiązać się ze zwiększoną odpowiedzialnością, kontrolą, komunikacją i odpowiednim zarządzaniem czasem pracy. Dobrze jest wypracować takie mechanizmy, które pozwolą zespołom na efektywną pracę niezależnie od tego czy jest to praca w biurze, czy też on-line.

Jakie korzyści wynikają z pracy rotacyjnej?

Pracownicy polubili się z pracą rotacyjną na tyle, że często przez jej pryzmat wybierają nowego pracodawcę. Cenią sobie elastyczność i wygodę podczas wykonywania obowiązków. Oszczędzają na dojazdach i mogą w spokoju skupić się na pracy, nie wychodząc z domu. 

Dzięki systemowi rotacyjnemu firmy zapobiegają roznoszeniu się chorób wśród pracowników i mogą liczyć na ciągłość pracy. Pozwala to też na zmniejszenie powierzchni biurowej, dzięki czemu można postawić na większy prestiż mniejszego lokalu. Dodatkowo praca rotacyjna jest cenna dla pracownika, pozwala więc ona utrzymać stały zespół, bez konieczności przeprowadzania częstych rekrutacji.

Praca rotacyjna pozwala na zwiększenie efektywności zespołu, a pracodawcy ją stosujący są bardziej atrakcyjni w oczach przyszłych pracowników. Warto jednak mieć nad nią kontrolę i posługiwać się odpowiednimi narzędziami do zarządzania czasem pracy, tak aby przynosiła jak najlepsze efekty.