Czy każdy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? Odpowiadamy!

Zwolnienie wstecz to często okazuje się bardzo przydatne i pożądane. Podczas pierwszych dni choroby wielu z nas pozostaje w łóżku i nie jest w stanie wykonać wielu czynności. W takiej sytuacji można uzyskać zwolnienie z datą wsteczną. Wiąże się ono jednak z pewnymi zasadami, które należy poznać. Wiedza ta pozwoli również w pełni korzystać z należnych każdemu ubezpieczonemu pracownikowi praw oraz przywilejów. Dzięki zwolnieniu lekarskiemu, chory szybciej powróci do zdrowia i pełni sił. Warto więc zapoznać się z zasadami dotyczącymi tych zaświadczeń, aby w razie potrzeby odpowiednio i jak najefektywniej z nich korzystać. W dzisiejszym artykule odpowiadamy na czym polega takie zwolnienie, przedstawiamy sposoby na ich uzyskanie, a także poruszamy kwestię ich długości oraz wypłacanych w trakcie ich trwania świadczeń.

Na czym polega zwolnienie wstecz?

Zwolnienie wstecz to rodzaj zwolnienia lekarskiego, które jest wystawiane na kilka dni poprzedzających konsultację z medykiem. Każde L4 wiąże się z niezdolnością chorego do wykonywania czynności związanych z pracą. Pierwsze dni choroby często wiążą się z silnymi objawami, przez które pacjent może nie być w stanie  odbyć wizyty lekarskiej. W takiej sytuacji może pozostać przez kilka dni w domu i w pełni skupić się na regeneracji, a dopiero wtedy, kiedy dolegliwości ustąpią, udać się po zwolnienie lekarskie. W obecnych czasach pandemii, dużym kłopotem często jest również dostępność wizyt oraz przychodni do których można się udać. Takie miejsca są często oblegane, co uniemożliwia natychmiastowe uzyskanie zwolnienia. Ponadto, pozostanie przez pierwsze dni choroby w domu zwiększy bezpieczeństwo chorego oraz innych członków społeczności, którzy mogliby być narażeni na kontakt z zakażonym pacjentem. Podczas wizyty lub konsultacji lekarz zbada pacjenta, wystawi zwolnienie, a także zaleci najlepsze metody leczenia danej dolegliwości.

Jak można je uzyskać?

Zwolnienie z datą wsteczną można uzyskać w taki sam sposób jak każde inne zwolnienie. Tradycyjnym sposobem jest odwiedzenie gabinetu lekarskiego i poddanie się odpowiednim badaniom. Na ich podstawie lekarz zadecyduje o dalszym leczeniu oraz zasadności urlopu chorobowego. Osoby, które wolałyby uniknąć wychodzenia z domu i odwiedzania miejsc publicznych  mogą skorzystać z opcji umożliwiających bezkontaktowe wizyty lekarskie. Do takich sposobów należą konsultacje telefoniczne oraz online. W trakcie rozmowy, lekarz zamiast badania przeprowadzi dokładny wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta oraz zaobserwowanych przez niego dolegliwości. Obecnie popularne stają się również dedykowane strony internetowe, które oferują generowanie zwolnień. Zaświadczenia z tego źródła są tanie i wystawiane bardzo szybko. Po wybraniu odpowiedniej strony i wypełnieniu znajdującego się na niej formularza, użytkownik zostanie przekierowany do płatności. Po zaksięgowaniu, lekarz wygeneruje zwolnienie, a następnie prześle je na konto pacjenta, którego dotyczy.

Jaki wymiar może mieć zwolnienie wstecz?

Zwolnienie wstecz ma określony wymiar, którego należy przestrzegać. Okazuje się, że zwolnienie z datą wsteczną może być wygenerowany jedynie na okres nieprzekraczający 3 dni. Jedynym lekarzem, który posiada uprawnienia do wystawiania zwolnień na dłuższe okresy wsteczne jest psychiatra. Aby jednak uzyskać takie zwolnienie, należy udowodnić i dowieść, że dolegliwość występowała w przeszłości. Poza tą regułą pojedyncze zwolnienie lekarskie nie ma jasno określonego czasu trwania. Z reguły jest ono wystawiane w oparciu o stan zdrowia konkretnego pacjenta oraz stopień nasilenia jego dolegliwości. Całkowity roczny okres przebywania na urlopie chorobowym przez ubezpieczonego pracownika nie powinien przekroczyć jednak 182 dni. Dłuższe zwolnienie należy się jedynie kobietom, które zachorowały w ciąży oraz osobom chorym na gruźlicę. Mają oni szansę skorzystania z aż 270 dni urlopu w roku. W trakcie zwolnienia pracownik otrzyma wynagrodzenie lub zasiłek w wysokości 80% podstawy.

Co zrobić z gotowym zwolnieniem?

Wiele osób zastanawia się, co zrobić z gotowym zwolnieniem. Dawniej, kiedy funkcjonowały jeszcze tradycyjne zwolnienia papierowe, pracownik  był zobowiązany do dostarczenia kopii otrzymanego zaświadczenia do miejsca pracy. Obecnie z tego zadania wyręcza nas zautomatyzowany system. Zwolnienia elektroniczne dają dużą wygodę użytkownikom. Ponadto charakteryzują się bardzo krótkim czasem wymaganym do wygenerowania jednego z nich. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza, chory pracownik może od razu skupić się na leczeniu i regeneracji ponieważ zapis o jego urlopie znajduje się już w systemie, a ten nie musi załatwiać dodatkowych formalności. Pozwala to na poświęcenie większej ilości czasu sobie, co pozytywnie wpłynie na krótszy czas powrotu do zdrowia i pełni sił.