Zwolnienie z wf-u. Kto i kiedy może się o nie ubiegać?

Zwolnienia z wf-u wciąż budzą kontrowersje. Nauczyciele wf-u uważają, że zwolnienie z ich przedmiotu szkodzi uczniom. Ci z kolei twierdzą, że zajęcia z wf-u nie poprawiają ich kondycji, a wręcz szkodzą. Co warto wiedzieć o zwolnieniu z wf-u?

Zwolnienie z wf-u do tej pory pozostaje kością niezgody między rodzicami, nauczycielami a uczniami. Przywilej, który do niedawna był nienaruszalnym prawem uczniów, w pewnym momencie stał się powodem do wstydu i napiętnowania ze strony nauczycieli. Jednak jest wiele sytuacji, kiedy zwolnienie z wf jest potrzebne w celu zadbania o zdrowie fizyczne lub psychiczne ucznia. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest zwolnienie z wf-u?

Zwolnienie z wf-u to dokument, który zwalnia dziecko z zajęć wychowania fizycznego. Może dotyczyć całościowego uczestnictwa w zajęciach z wf-u w danym okresie (roku szkolnym, semestrze, miesiącu, tygodniu, dniu) lub dotyczyć konkretnych, wyszczególnionych przez lekarza ćwiczeń. W przypadku zwolnienia z zajęć wf-u na cały rok szkolny uczeń na świadectwie nie ma żadnej oceny z wf-u, a jedynie adnotację, że jest zwolniony z zajęć.

Kto może wystawić zwolnienie z wf-u?

Zwolnienie z wf-u wystawia lekarz lub rodzic. Z formalnego punktu widzenia zwolnienia lekarskiego dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza. Nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego, jaki lekarz może wystawić zwolnienie z wf-u. Zazwyczaj jest to lekarz POZ, ale zwolnienia mogą wystawiać także pediatrzy, specjaliści medycyny sportowej lub specjaliści z danej dziedziny medycyny, którzy leczą dziecko (na przykład ortopeda, neurolog, psychiatra, pulmonolog). Krótkoterminowe zwolnienie z wf-u teoretycznie może też wystawić lekarz na podstawie konsultacji online, podobnie jak zwolnienie lekarskie (L4). Zależy to jednak od decyzji lekarza.

W jaki sposób rodzic może wystawić zwolnienie z wf-u?

Zwolnienie z wf-u może też wystawić rodzic samodzielnie. Wówczas powinien obszernie opisać powód zwolnienia i się pod nim podpisać. Zwolnienie wystawione przez rodziców może dotyczyć jedynie pojedynczych zajęć wf-u, a nie całego roku zajęć. Przy zwolnieniach z zajęć wf-u powyżej 2-3 tygodni konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Na co można otrzymać zwolnienie z wf-u?

Zwolnienie z wf-u może być wystawione z następujących powodów:

  • chwilowe problemy zdrowotne (np. przeziębienie, bóle brzucha);
  • rekonwalescencja po dłuższej chorobie;
  • złe samopoczucie;
  • przebyte urazy ortopedyczne;
  • przebyte zabiegi ortopedyczne lub chirurgiczne;
  • zaburzenia psychiczne, lęki i fobie społeczne;

Czy wola dziecka może być powodem zwolnienia z wf-u?

Niechęć do uczestnictwa w zajęciach wf-u nie powinna być powodem zwolnienia. Należy pamiętać, że zajęcia wychowania fizycznego są ważne dla ogólnego rozwoju dziecka i utrzymania kondycji. Jeżeli dziecko nie chce uczestniczyć w zajęciach, należy dociekać, co jest tego powodem (np. agresja ze strony innych uczniów lub nauczyciela). W takim przypadku należy wyjaśnić sprawę. O tym, czy lęki dziecka uniemożliwią mu uczestnictwo w zajęciach, decyduje psychiatra.