Rozwód z orzeczeniem o winie – wszystko co musicie wiedzieć na ten temat?

Biorąc ślub nikt nie zakłada rozwodu – no raczej nikt. Jednak życie bywa różne i niestety nawet wielka miłość może się skończyć. Sytuacja jest o tyle prosta, gdy osoby potrafią się porozumieć i rozstać może nie tyle w przyjaźni, bo to za duże słowo, ale w pełnej zgodzie. Jednak są takie sytuacje, że do rozpadu związku dochodzi tylko i wyłącznie z powodu winy jednej osoby. Wtedy też można starać się o rozwód z orzeczeniem o winie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Rozwód z orzeczeniem winy – kiedy może zostać zatwierdzony?

Jeżeli tylko jeden małżonek rzeczywiście odpowiada za rozpad związku, to ten drugi może złożyć wniosek o rozwód z orzeczeniem winy. Jednak należy zdawać sobie sprawę, że aby taki rozwód został orzeczony muszą istnieć konkretne przesłanki. W Polsce najczęstszą przyczyną takich rozwodów jest alkoholizm. Ale można także starać się o rozwód z orzeczeniem winy w sytuacji, gdy jeden z małżonków opuszcza drugiego i to bez konkretnej przyczyny. Oznacza to, że jeżeli małżonek wyjechał do pracy za granice za zgodą drugiego, to owy powód obarczenia go winą za rozpad nie jest uzasadniony. Do uzasadnionych powodów uznania winy należy na pewno przemoc, co dotyczy zarówno przemocy fizycznej, jak psychicznej, ale też groźby czy zdrady. Nie dawanie środków na utrzymanie czy też przemoc ekonomiczna jest powodem do orzeczenia rozwodu z winą. Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że według prawa odmowa współżycia jest powodem do orzeczenia winy osoby, która w związku tego współżycia odmawia, no chyba, że istnieją przesłanki w postaci choroby. Jednocześnie w każdym tym przypadku wina musi zostać udowodniona. Nie może być to więc tylko słowo przeciwko słowu. Jeżeli chcecie złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy, to koniecznie powinniście udać się do adwokata w Warszawie. Pomoże Wam złożyć odpowiednie dokumenty, ale też doradzi czy macie szanse wygrać taką sprawę. Otóż sytuacja jest o tyle trudna, że udowodnienie niektórych przesłanek może być wręcz niemożliwe. A w takiej sytuacji sędzia nie może orzec, że tylko jedna strona jest odpowiedzialna za rozpad związku.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy

Samo orzeczenie winy może dawać drugiej stronie satysfakcję, że nie jest winna rozpadu związku. Ale jednak konsekwencje dla winnego rozpadu małżeństwa są inne. Przede wszystkim jest on zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów procesowych. Dodatkowo taki małżonek może zostać zobowiązany do płacenia na drugiemu alimentów. I co ciekawe małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów i to nawet w sytuacji, gdy wcale nie żyje w niedostatku. Natomiast strona winna nie może starać się o alimenty i to nawet, gdy jej sytuacja materialna jest ciążka. Wyobraźcie sobie, że osoba niewinna może pobierać alimenty nawet przez wiele lat. Taki obowiązek wygaśnie tylko, gdy owa niewinna strona zawrze kolejny związek małżeński.

Jakie dowody są dopuszczalne?

Rzeczywiście, aby wina została orzeczona trzeba ją udowodnić. I owe dowody muszą być wiarygodne. Nie wystarczy więc tylko oskarżenie i przysłowiowe słowo przeciwko słowu. Jakie sądy dopuszczają dowody? W przypadku przemocy jest to obdukcja, ale też dana rodzina musi mieć niebieską kartę. Dodatkowo sprawa o przemoc powinna być zgłoszona na policję. Dowodem mogą być również zeznania świadków, jakieś dokumenty, SMS-y czy e-maile, ale także np. nagrania, choć nie zawsze są uznawane. Tak naprawdę każda sprawa oceniania jest indywidualnie. Sędzia nie może pozwolić sobie na to, by uznać jakiś dowód jeżeli ma choć małą wątpliwość co do tego, czy jest wiarygodny. Jeżeli więc nie jesteście w stanie rzeczywiście udowodnić winy, to dla własnego zdrowia lepiej po prostu się rozwieść, bo sprawy z z orzeczeniem winy mogą ciągnąć się bardzo długo.

Dopuszczalność wzniesienia pozwu – o co chodzi?

Wyobraźcie sobie, że rozwód może nie być dopuszczalny w sytuacji, gdy żąda go tylko i wyłącznie małżonek winny rozpadu małżeństwa, no chyba, że ten drugi się zgodzi. Jednocześnie sąd może nie dopuścić do rozwodu, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory czy wymaga pomocy materialnej i rozwód stanowiłby dla niego rażąca krzywdę. Wtedy chorego małżonka chronią zasady współżycia społecznego.