Rehabilitacja niemowląt i dzieci metodą NDT Bobath

Terapia Neurorozwojowa (ang. neuro-developmental treatment – NDT) Bobath to metoda rehabilitacji zaburzeń neurologicznych, służąca usprawnieniu ruchowemu pacjenta tak, by osiągnął możliwie najwyższy stopień niezależności. Skierowana jest ona przede wszystkim do dzieci (także najmłodszych), choć z powodzeniem może być wykorzystywana w pracy z dorosłymi. Metodę opracowali w latach 40. ubiegłego wieku czescy specjaliści – Karol Bobath (neurolog) i Berta Bobath (fizjoterapeutka). Obecnie stosowana jest ona na całym świecie. W Polsce terapeuci NDT Bobath działają zarówno w miastach formatu Warszawy czy Krakowa, jak i w niewielkich ośrodkach miejskich.

Dlaczego NDT Bobath wspomaga wszechstronny rozwój?

Prowadząc rehabilitację dzieci z porażeniem mózgowym małżeństwo Bobath zaobserwowało, że błędne wzorce ruchowe u małych pacjentów są przyczyną nieprawidłowości w dalszym rozwoju. Mają oni bowiem zupełnie inne doświadczenia czucia (w tym – własnego ciała) i ruchu niż te, które występują u zdrowych dzieci. Okazało się, że eliminowanie niewłaściwych wzorców i utrwalanie takich, która są możliwie najbardziej zbliżone do prawidłowych, wpływa pozytywnie na ogólny rozwój psychomotoryczny dzieci. 

Na czym polega Terapia Neurorozwojowa Bobath?

Terapia Neurorozwojowa Bobath dla dzieci to bezbolesne, komfortowe ćwiczenia, dostosowane do wieku i możliwości psychoruchowych pacjenta. Fizjoterapia połączona jest z zabawą, dlatego maluchy angażują się w nią z przyjemnością. Podczas ćwiczeń używa się takiego sprzętu, jak piłki, wałki czy stoły rehabilitacyjne. Rodzaj i tempo ćwiczeń zawsze są zindywidualizowane, ale w każdym przypadku mają zaktywizować całe ciało oraz dostarczyć dziecku prawidłowych, zróżnicowanych odczuć sensorycznych i ruchowych. Rolą fizjoterapeuty jest nadawanie ruchowi odpowiedniego kierunku oraz wspomaganie stabilizacji postawy pacjenta. W zajęciach powinni uczestniczyć opiekunowie dziecka, aby nauczyć się, jak pracować ze swoją pociechą w domu. W przeciwnym razie ćwiczenia nie przyniosą spodziewanego efektu. 

Kto może skorzystać z rehabilitacji metodą NDT Bobath?

Metoda NDT Bobath może wspierać rozwój psychomotoryczny nawet tych małych pacjentów, którzy mają jedynie niewielkie deficyty ruchowe czy wady postawy. Przede wszystkim jednak skierowana jest do dzieci:

 • przedwcześnie urodzonych,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami OUN,
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniami karmienia (ssania, połykania),
 • z asymetrią ułożeniową,
 • z wadami wrodzonymi,
 • z przebytymi urazami mózgowo-czaszkowymi.

Im wcześniej zostaną uchwycone nieprawidłowości i wdrożona terapia, tym większa szansa na uzyskanie wysokiej sprawności pacjenta.

Rezultaty NDT Bobath w opinii specjalistów z Krakowa

Według licznych doniesień, systematycznie prowadzona terapia neurorozwojowa przynosi oczekiwane efekty. Potwierdzają to polscy fizjoterapeuci z jednego z renomowanych gabinetów oferujących rehabilitację  metodą NDT Bobath w Krakowie. U małych pacjentów obserwuje się:

 • regulację napięcia mięśniowego,
 • zwiększenie siły mięśniowej,
 • poprawę zakresu ruchów,
 • lepszą koordynację ruchową i balans ciała,
 • zahamowanie nieprawidłowych odruchów i wyzwolenie właściwych,
 • zdolność wykorzystania nowych umiejętności w codziennym życiu.