Polska skala podatkowa – jak w 2021 wyglądają progi podatkowe?

Choć rządzący w Polsce zapowiadają wprowadzenie Nowego Ładu, który zmieni prawo podatkowe w kraju, to 2021 rok dobiegnie końca bez zmian, przynajmniej pod kątem progów podatkowych.

Jak progi podatkowe kształtują się one obecnie w Polsce? Portal wiecej-gotowki.pl spieszy z wyjaśnieniami.

Do czego służą progi podatkowe?

Przez progi rozumiemy granicę danego przedziału rocznych przychodów, które musi osiągnąć osoba, by odprowadzić podatek dochodowy. Przy podatku progresywnym oznacza to, że im wyższy próg, tym wyższy podatek. Ma to ułatwić przedsiębiorcom i osobom prywatnym zatrudnionym na umowy o dzieło, umowy o pracę i umowy zlecenie sprawne rozliczenie swoich podatków.

Progi podatkowe w 2021 roku

Zanim jednak wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w obecnym systemie, powinniśmy trzymać się progów znanych z poprzednich lat. Aktualnie możemy mówić o dwóch pułapach, których granicą jest kwota 85 528 złotych dochodu w skali roku (średnio 7127,33 zł miesięcznie). Do pierwszego progu podatkowego kwalifikują się wszyscy zarabiający poniżej tej kwoty, a do drugiego ci, którzy ją przekroczyli.

W świetle obecnych przepisów wyróżnia się także podatek solidarnościowy, który obowiązuje osoby, których dochód przekracza milion złotych rocznie. Osoby wykazujące dochód na tym poziomie obarczone są dodatkową opłatą w wysokości 4% nadwyżki ponad kwotę wspomnianego miliona złotych. Jest to III próg podatkowy i dla (przykładowo) rocznego dochodu o wysokości 2 000 000 podatek solidarnościowy wyniósłby 40 000 zł.

Jak wyglądają progi podatkowe w praktyce?

Warto zwrócić uwagę, że dla kwoty mieszczącej się w I progu podatkowym, podatek oblicza się, odliczając od całości 17%. Następnie uzyskaną sumę pomniejsza się o daną kwotę zmniejszająca podatek. W przypadku stawki podatku mieszczącej się w II progu, do kwoty 14539,76 stanowiącej 17% od kwoty granicznej dodaje się 32% nadwyżki ponad tę kwotę.

Pamiętać należy, że osoby do 26. roku życia zwolnione są z płacenia PIT. Oznacza to, że jeśli taka młoda osoba nie wyjdzie poza pierwszy próg podatkowy, nie jest zobowiązana do ponoszenia żadnych kosztów dodatkowych.

Jak Nowy Ład może wpłynąć na progi podatkowe?

Jeśli wprowadzony zostanie w formie, jaką obecnie przedstawia rząd, Nowy Ład przesunie kwotę graniczną między I a II progiem do 120 tysięcy złotych. Dodatkowo planowane jest zwolnienie z PIT części osób pobierających świadczenia emerytalne, a także podniesienie dla wszystkich kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Obecnie wynosi ona 8 000 zł.

Zobacz więcej o progach podatkowych na wiecejgotowki.pl .