Jakie są przyczyny bólu głowy?

Bóle głowy postrzegane są z reguły jako niegroźna, bo przecież przejściowa dolegliwość, tym bardziej, że łatwo się z nią uporać przy pomocy leków przeciwbólowych.

Trzeba jednak pamiętać, że takie leki eliminują jedynie objawy, a nie przyczyny, tymczasem przyczyny bólów głowy mogą być różne: od nadwrażliwości na bodźce fizyczne (choćby intensywny hałas) po różnorakie, niekiedy bardzo poważne choroby. Dlatego zamiast bez zastanowienia łykać tabletki na ból głowy lepiej poszukać jego źródła i to na nie ukierunkować leczenie.

Skąd bierze się ból głowy?

Bóle głowy dzielą się na pierwotne i wtórne. Pierwotne bóle głowy występują samoistnie i nie wiążą się ze zmianami strukturalnymi w obrębie mózgu, wtórne natomiast są efektem przemieszczania się lub uciskania struktur wewnątrzczaszkowych. Do tych pierwszych zaliczamy chociażby migreny, tj. nawracające dolegliwości bólowe o nieznanym podłożu, pulsujące i nasilające się przy ruchu, oraz napięciowe bóle głowy, tępe, uciskające bądź gniotące, rozwijające się w wyniku długotrwałego stresu i napięcia emocjonalnego. Wtórne bóle głowy z kolei mogą być wynikiem chorób neurologicznych (np. zapalenia opon mózgowych, neuralgii nerwów czaszkowych albo krwiaka podtwardówkowego), sercowo-naczyniowych (nadciśnienia tętniczego, hipotonii czy miażdżycy) i pulmonologicznych (zapalenia tchawicy, grypy, anginy itp.), a także przebytych urazów głowy lub szyi. W żadnym z tych przypadków nie powinno się bagatelizować objawów bólowych, bez względu na stopień ich nasilenia i częstotliwość występowania.

Jak skutecznie zwalczać bóle głowy?

Aby na dobre zwalczyć bóle głowy, należy w pierwszej kolejności uporać się z ich przyczyną – o ile oczywiście istnieje taka możliwość. Jeśli takiej możliwości nie ma, pozostaje walka z objawami. Zwykle pacjenci w takiej sytuacji sięgają po wspomniane leki przeciwbólowe. Faktem jest, że działają one szybko i skutecznie, ale niestety przynoszą tylko chwilową ulgę i co gorsza, wiążą się z ryzykiem uzależnienia. Znacznie zdrowszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest osteopatia, czyli fizjoterapia pozwalająca na całkowicie nieinwazyjną mobilizację organizmu do naturalnej samoregulacji. Taka terapia przynosi długofalowe rezultaty i jest efektywna praktycznie w każdym przypadku. W ten sposób możemy skutecznie pozbyć się zarówno pierwotnych, jak i wtórnych bólów głowy, włącznie z tymi o nieustalonej dotąd przyczynie.

Więcej informacji na ten temat możemy znaleźć na stronie Osteoklinika.pl.