Jak wygląda pokolenie X na rynku pracy?

Gen X text with businessman on dark vintage background

Na rynku aktualnie przeważają osoby z pokolenia X, jak i także z pokolenia Y. Zajmują ono właśnie większość stanowisk. Jednak podejście do pracy jest całkiem inne. Ma to podstawę w całkiem innych czasach, w jakich się wychowywały te generacje. Interesuje nas pokolenie x oraz jego przedstawiciele. Dowiedzmy się nieco więcej.

Charakterystyka pokolenia x

Czasowe ramy, w których się urodzili przedstawiciele pokolenia X, są bardzo ruchome. Zależą bardzo często od kraju oraz także od przyjętego podziału. Jednak możemy założyć, że są to osoby, które urodziły się na początku lat sześćdziesiątych, aż do połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W naszym kraju tenże przedział jest znacznie bardziej klarowny. Pokolenie x to osoby, które urodziły pomiędzy rokiem 1965 a 1979. Z tego wynika, że najstarsi przedstawiciele w roku 2020 skończą 55 lat, a najmłodsi 41.

Skąd w ogóle się wziął X w nazwie tej? Najczęściej kojarzy się z niewiadomą. Tutaj jest tak samo. Polskie iksy to po prostu osoby, które cechowały się niepewnością jutra. Zmieniał się ustrój, wybuchały strajki, a co więcej w Czarnobylu był wybuch, który wielu ludzi zmienił nie do poznania oraz zostawił do dzisiaj swoje piętno. Z tego względu właśnie pokolenie było najprościej oznaczyć literką X.

Jak pracuje pokolenie x?

Jesteśmy ciekawi jak pokolenie x sobie radzi w pracy? Należy przede wszystkim wspomnieć, że osoby tę generację reprezentujące mają najczęściej niezmiernie bogate zawodowe doświadczenie. Często w jednej firmie spędzają wiele, wiele lat. Z daną firmą bardzo mocno się identyfikują. Uważają także, że miejsce pracy uważane za renomowane jest nagrodą pewnego rodzaju, do której śmiało wytrzymać można nie za dobre warunki. Są to zazwyczaj osoby bardzo efektywne, odpowiedzialne oraz także lojalne wobec pracodawcy.

Pokolenie x ceni sobie także stabilizację. Ważna jest pensja godziwa. Często tak się dzieje dlatego, że wielu przedstawicieli tego pokolenia ma rodziny, których samo życie chce utrzymać na naprawdę dobrym poziomie. Właśnie z tego względu boją się niepewnych miejsc pracy, źle się czują, gdy nie są bezpieczni. Zatrudnienie tak naprawdę daje im stabilność. Jeśli by tak nie było to będą sfrustrowani oraz zmniejszą skuteczność działania.

To, że pokolenie x sobie ceni stabilizację wcale nie oznacza, że zmiany dla nich są nie do przejścia. Są na nie jak najbardziej gotowi o radzą sobie z nimi zazwyczaj. Jednak wolą pracować dla świętego spokoju. Oprócz tego pokolenie X wie często, czym jest praca ciężka i nie martwią się nią. Co więcej potrafią ją wykonywać.