Jak postępować podczas wystąpienia pożaru – najważniejsze informacje

Żywioł ognia może przynieść prawdziwe spustoszenie i zagrażać naszemu życiu. Pożary jednak się zdarzają, zawinione lub nie, ale każdy z nas powinien wiedzieć jak zachować się w czasie pożaru, aby z opresji wyjść cało.

Postępowanie podczas pożaru – podstawy

Wystąpienie pożaru w budynku jest zdarzeniem tyleż niecodziennym, co tragicznym. Jak należy zareagować? Bowiem od sposobu naszego zachowania się w czasie pożaru może zależeć nasze życie.

Cele działania podczas pożaru są następujące:

  • ocalić życie swoje i wszystkich osób zagrożonych
  • uratować dobytek i zwierzęta
  • znaleźć się w bezpiecznym miejscu
  • ugasić pożar

Działanie nieprzemyślane, gdy żywioł szaleje, jest czymś nieodpowiednim. Natomiast dysponujemy sprawdzonymi procedurami, które stosujemy gdy pożar się wydarzy. Natychmiast po zauważeniu wybuchu pożaru informujemy wszystkich, którzy mogą być zagrożeni, a także informujemy straż pożarną telefonicznie. Każdy na miejscu musi zdawać sobie sprawę z sytuacji, jeszcze zanim nadjedzie straż pożarna. Kluczowe jest zachowanie opanowania i zdolności do działania racjonalnego, nie popadanie w panikę, która może udzielić się innym i jest najgorszym doradcą.

W czasie kontaktu ze strażą pożarną zadanych nam zostanie kilka pytań przed wysłaniem na miejsce grupy gaszącej pożar. Pytania będą dotyczyć bezpieczeństwa, rozmiarów pożaru, rodzaju obiektu objętego pożarem, itp. Należy możliwie dokładnie i jasno odpowiadać oraz w krótkich słowach opisać dokładnie sytuację, aby straż mogła podjąć odpowiednie działania.

Pożar – jak się zachować?

Dojazd straży pożarnej powinien odbyć się możliwie szybko. Do tego czasu naszym obowiązkiem jest podjęcie prób ugaszenia pożaru lub – jeśli to zawiedzie – ewakuacja. W tym drugim przypadku używamy wszelkiej infrastruktury w budynku, która została zaprojektowana dla jego łatwego opuszczenia, np. drabin ewakuacyjnych: https://www.crynoline.pl/zestawy-bez-kosza-ochronnego,18,3,122 – przy ewakuacji kierujemy się znakami umieszczonymi w budynku i wskazującymi drogę wyjścia.

Jeśli zaś decydujemy się na próbę ugaszenia pożaru, wtedy korzystamy ze wszystkiego, co możemy znaleźć na miejscu. W szczególności przydatne będą gaśnice, które znajdziemy najczęściej na klatach schodowych i w hallach. Odcinamy dopływy powietrza, którymi żywi się żywioł ognia, używamy koców, aby przygasić ogień. Zawsze należy mieć się na baczności przed toksycznym czadem, który gromadzi się w wyższych regionach pomieszczeń – jego wdychanie szybko może zakończyć się osłabieniem lub utratą świadomości.

Gdy straż pożarna jest już na miejscu, jesteśmy zobowiązani do dostosowania naszego zachowania do poleceń wydawanych przez zarządzających gaszeniem ognia i ewakuacją.

Co jeszcze należy wiedzieć o postępowaniu w wypadku pożaru?

Obecnie budynki projektowane są tak, aby nie były “łatwopalne” i posiadają szereg zabezpieczeń na wypadek najgorszego, z których pewne można zobaczyć tu: https://www.crynoline.pl/. Nie zmienia to faktu, że pożar zawsze pozostaje realnym zagrożeniem.

Warto także pamiętać o wyłączeniu prądu w pomieszczeniach objętych pożarem, których podczas ewakuacji nie powinniśmy zamykać na klucz, choć – z uwagi na odcięcie dopływu powietrza, który zasila rozprzestrzenianie się ognia – drzwi podczas ucieczki (także okna) powinniśmy domykać. Najważniejsza zasada brzmi: życie jest ważniejsze niż mienie, więc nie ryzykujmy życia dla ratowania kilku drobiazgów.