Intercyza – najważniejsze informacje o intercyzie małżeńskiej

Małżonkowie podczas aktu zawarcia małżeństwa stają się jednością nie tylko w przenośni — majątek, który do tej pory należał do każdego osobno, staje się własnością wspólną małżonków. Jednak, gdy nie chcą oni dzielić prawa do swoich własności, z pomocą przychodzi intercyza małżeńska.

Co to jest intercyza?

Intercyza to małżeńska umowa majątkowa. Dzięki niej każdy z małżonków może zachować wyłączne prawo do dóbr, których samodzielnie się dorobił i samodzielnie nimi zarządza. Warto zaznaczyć, że intercyza małżeńska to nie to samo, co rozdzielność majątkowa. Intercyza bowiem pozwala nie tylko na ograniczenie wspólności ustawowej, ale także może stanowić o jej rozszerzeniu, w zależności od warunków w niej spisanych.

Kiedy warto zrobić intercyzę?

Nie ma ograniczeń co do czasu, w którym można podpisać intercyzę małżeńską. Będzie ona tak samo ważna podpisana przed ślubem, jak i w wieloletnim małżeństwie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że o ile podpisanie jej przed zawarciem aktu małżeństwa pozwala na zachowanie całego zgromadzonego do tej pory majątku dla siebie, to już sporządzona po ślubie rozdzieli zgromadzony wspólnie przez małżonków majątek pomiędzy nimi. Mąż oraz żona dostają zwykle po 50% wartości dóbr.

Skutki intercyzy — intercyza a rozwód.

Intercyza zapewnia ochronę finansów każdego z małżonków. W razie rozwodu osoba z dobrami o większej wartości nie będzie musiała się nimi dzielić. Ogromną jej zaletą jest też fakt, że ochrania ona przed długami współmałżonka i innymi zobowiązaniami oraz skutkami złych decyzji w zakresie rozporządzenia majątkiem, takimi jak ryzykowne inwestycje czy niepowodzenia biznesowe, na które małżonek nie musiał się zgadzać, a mogą zakończyć się poważnymi stratami finansowymi. Bez intercyzy, drugi małżonek musiałby spłacać wspólne długi. Wiele szczegółowych informacji na temat zastosowania intercyzy w przypadku zadłużenia można znaleźć na blogu kancelarii Kurek i Wspólnicy: https://kurek-partners.com/intercyza-co-to-na-czym-polega-intercyza-a-dlugi/ 

Nieważność intercyzy — kiedy intercyza traci ważność?

Niestety, są sytuacje, w których fakt podpisania intercyzy nie ma żadnego znaczenia i nieważna intercyza będzie stanowiła problem. Tak będzie w przypadku, kiedy jeden ze współmałżonków zataił w ewidencji działalności gospodarczej o istnieniu intercyzy w jego małżeństwie. W razie długów nieświadomy istnienia intercyzy wierzyciel ma pełne prawo domagać się ich spłaty od drugiego małżonka. Jedną z jej wad będzie także zmniejszenie zdolności kredytowej, gdyż zabrania ona brania wspólnych kredytów przez małżeństwo. Ponadto, kredytodawca musi zostać o niej powiadomiony przed podpisaniem umowy. 

Jak przeprowadzić intercyzę?

Proces zawarcia intercyzy małżeńskiej jest bardzo prosty. Trzeba pamiętać jedynie, że musi ona zostać sporządzona w obecności notariusza, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie miała mocy prawnej. Powinno się także przygotować ogólną wizję podziału majątku — jak ma wyglądać, co może pozostać wspólne, a co zostanie rozdzielone. Oczywiście, na spotkaniu potrzebny będzie dokument potwierdzający tożsamość — dowód osobisty lub paszport. Koszt intercyzy powinien zamknąć się w 600 złotych — w skład tej kwoty wchodzą: opłata dla notariusza, podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czy można zrezygnować z intercyzy w dowolnej chwili?

Intercyza może zostać unieważniona. W każdej chwili można podpisać majątkową umowę małżeńską, stanowiącą o wspólności majątkowej. Wystarczy udać się do notariusza i rozwiązać istniejąc intercyzę. Kiedy najczęściej podejmowana jest taka decyzja? Byw tak, gdy małżonkowie chcą wziąć kredyt na mieszkanie, do którego potrzebna im będzie duża zdolność kredytowa – np. mieszkanie w Warszawie w dobrej dzielnicy, takie jak TUTAJ. Jeśli lokal ma kosztować np. milion złotych to w polskich warunkach jest to duża kwota i małżonek występujący samodzielnie o kredyt na 80% wartości takiego mieszkania może nie mieć odpowiedniej zdolności kredytowej.

Dzięki intercyzie małżonkowie mogą czuć się bezpieczniej w kwestiach finansowych. Nie obawiają się także problemów z podziałem majątku w razie rozwodu. Jej sporządzenie nie jest trudne, więc warto udać się do kancelarii i przeprowadzić intercyzę.