Imiona starosłowiańskie i ich spora popularność

Imiona starosłowiańskie, a więc imiona w kulturze Słowian, jak i także w wielu innych kulturach dawnych miały nie tylko funkcję identyfikacyjną. Nawet możemy zaryzykować, że w absolutnie wszystkich kulturach tak jest. Imiona opisywały, znaczyły oraz także określały cechy pożądane, a nawet wróżyły przyszłość.

Bardzo charakterystyczne imiona

Imiona starosłowiańskie były istotne na tyle, że zabronione było ich wymawianie nawet w sytuacjach określonych (na przykład podczas choroby, aby „złe” nie dotarło do osoby cierpiącej). Tego wyraźnym przykładem jest sytuacja, w której dzieciom nowo narodzonym nadawano imię tymczasowe zastępcze, które miało ochronną funkcję. Przykładem jest Niemoj czy też Nielub. Dopiero podczas obrzędu postrzyżyn chłopców oraz zaplecie dziewcząt, który wypadał pomiędzy czwartym, a dwunastym rokiem życia (było to najczęściej siedem lat), dziecko już otrzymywało właściwe imię oraz się stawało członkiem konkretnej społeczności.

Musimy przyznać, że imiona słowiańskie są niezmiernie charakterystyczne. Chyba każdy z nas już słyszał o Zdzisławie, Wojciechu czy też Bogumile. Już ich samo brzmienie wskazuje wyraźnie na pochodzenie tychże imion.

Zasady tworzenia imion

Na pewno bardzo wartym odnotowania jest sam fakt, że tworzenie imion jednak podlegało zasadom pewnym. Przeglądając sobie spis słowiańskich imion wyraźnie widać, że do tworzeniach ich nie wykorzystano praktycznie imion bogów, nazw przedmiotów, nazw zwierząt czy też wykonywanych zajęć.

Imiona słowiańskie opisywały także cechy pożądane, uczucia, stany, czasem pokrewieństwo (na przykład człon-wuj). Były one najczęściej dwuczłonowe. Przykładem jest Bogu-sław, Jaro-gniew czy też Przemy-sław. Człony mieć mogły także kolejność zmienną (Sławomir-Mirosław).

Żeńskie imiona były tworzone poprzez bardzo proste dodawanie końcówki – a. Najmniej też występują imiona kobiecie bez swoich odpowiedników męskich. Przykładem może być Dobromiła czy też Niedomira. Obok dwuczłonowych imion naprawdę liczną grupą są także jednoczłonowe imiona, które występują w formie tak zwanego imiesłowu (czasu przeszłego, biernego czy też czasu teraźniejszego): Stojan, Miłowan, Radzim czy też Myślim. Musimy przyznać, że imiona te są cały czas popularne, a obecnie przeżywają prawdziwy złoty wiek. Powracamy bardzo chętnie do tych imion. Kojarzą się nam one naprawdę pozytywnie i jest to bardzo ważne dla nas oraz dla naszego narodzonego dziecka. Imię to bardzo warty wybór i nie powinniśmy podejmować decyzji pochodnych. Jest to przecież decyzja na całe życie.