Google Scholar: co to jest i jakie są jego główne funkcje?

Czym jest Google Scholar?

Google Scholar (GS) to bezpłatna wyszukiwarka akademicka, przypominająca naukową wersję Google. Zamiast przeszukiwać wszystkie informacje w sieci, Google Scholar przeszukuje repozytoria wydawców, uniwersytetów i stron naukowych, aby znaleźć odniesienia do artykułów, rozdziałów, monografii i innych publikacji.

Wyszukiwanie w GS odbywa się automatycznie, a większość wyników to wiarygodne źródła naukowe. Należy jednak pamiętać, że Google Scholar czasami uwzględnia mniej wartościowe źródła, takie jak prezentacje studenckie czy prace zaliczeniowe. Bardziej selektywne, płatne bazy danych, jak Scopus i Web of Science, są pod tym względem bardziej rygorystyczne. Zawsze warto samodzielnie ocenić wiarygodność zasobów znalezionych przez Google Scholar.

Jak korzystać z Google Scholar?

Pytania „co to jest Google Scholar?” i „jak korzystać z Google Scholar?” pojawiają się u każdego, kto dowiaduje się o tej globalnej platformie naukometrycznej. Przed rozpoczęciem korzystania upewnij się, że masz aktywne konto Gmail, a następnie:

 1. Wejdź na Google Scholar.
 2. Zarejestruj się, wykonując trzyetapowy proces: wprowadzanie danych kontaktowych, dodawanie artykułów naukowych i ustawienia techniczne.
 3. Ustaw swój profil autora Google Scholar, aby uzyskać szerokie możliwości.
 4. Wyszukaj artykuły naukowe. Możesz tworzyć własne biblioteki, kolekcje i listy czytelnicze.

Google Scholar oferuje wiele funkcji, takich jak:

 • My profile: śledzenie cytowań i innych wskaźników,
 • My library: tworzenie listy artykułów,
 • Alerts: synchronizacja powiadomień za pomocą e-maila,
 • Metrics: śledzenie trendów w naukometrii.

Do czego służy Google Scholar?

Google Scholar został uruchomiony w listopadzie 2004 roku przez specjalistów Google, Alexa Verstaka i Anuraga Acharyę. Obecnie naukowcy wykorzystują Google Scholar do:

 • Śledzenia własnych wskaźników naukometrycznych,
 • Badania profili koleg, ich wskaźników, takich jak indeks cytowań, h-index, i10-index,
 • Śledzenia trendów naukometrycznych,
 • Wyszukiwania artykułów i innych materiałów naukowych,
 • Tworzenia bibliotek i list do przeczytania,
 • Automatycznego tworzenia bibliografii,
 • Uproszczenia pracy z informacjami naukowymi.

Jak szukać w Google Scholar?

Jedną z najważniejszych funkcji Google Scholar jest wyszukiwanie informacji naukowych. Po zalogowaniu się użytkownik trafia na stronę wyszukiwania. Aby skorzystać z Google Scholar:

 1. Wprowadź szukane zapytanie.
 2. Skorzystaj z opcji sortowania artykułów, informacji o liczbie wyników, rzeczywistych wyników wyszukiwania, parafrazowania zapytań i podobnych wyszukiwań.
 3. Możesz zapisywać artykuły, tworzyć automatyczne spisy bibliograficzne, przeglądać cytowania oraz materiały związane z pracą.

Google Scholar oferuje również funkcjonalność zaawansowanego wyszukiwania (Advanced Search), gdzie możesz:

 • Szukać według słów kluczowych,
 • Ograniczać poszukiwanie do określonych fraz,
 • Formułować zapytania tak, aby system wyświetlał materiały zawierające przynajmniej jedno z kluczowych słów,
 • Filtrować wyniki według obecności słów kluczowych w tytule lub tekście artykułu,
 • Szukać według autora, czasopisma lub edycji,
 • Określać zakres lat publikacji.

Jak dodać artykuł do Google Scholar?

Aby dodać artykuł do profilu Google Scholar:

 1. Przejdź do zakładki „My profile”.
 2. Kliknij znak „+” i wybierz z listy publikacji te, które należą do Ciebie.
 3. Jeśli artykuł nie pojawia się na liście, sprawdź poprawność publikacji, typ dostępu, poprawność imienia i nazwiska oraz wariantów transliteracji.

Jak sprawdzić liczbę cytowań w Google Scholar?

Indeks cytowań to jeden z najważniejszych wskaźników w Google Scholar, stanowiący podstawę do obliczeń innych wskaźników naukometrycznych. Aby sprawdzić liczbę cytowań:

 1. Zaloguj się do Google Scholar.
 2. Przejdź do zakładki „My profile”.
 3. Indeks cytowań będzie wyświetlany w panelu wskaźników naukometrycznych po prawej stronie.

Regularne sprawdzanie i aktualizowanie profilu w Google Scholar zapewnia, że Twoje publikacje są dobrze reprezentowane i dostępne dla szerokiego grona odbiorców.