E-recepta online – szybka i wygodna alternatywa dla tradycyjnej recepty papierowej.

Jeszcze kilka lat temu, aby uzyskać receptę, konieczna była osobista wizyta w placówce medycznej. Lekarz wystawiał papierową receptę, wypisywaną odręcznie. Tak wyglądały tradycyjne papierowe recepty. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy lekarz, korzystając z rozwiązań technologicznych, wypisywał receptę na komputerze i dawał do ręki pacjenta gotowy wydruk, jednak należało to do rzadkości.

Remedium na wady tradycyjnych recept

Papierowe recepty wypisywane ręcznie miały niestety szereg wad. Po pierwsze małą karteczkę łatwo było zgubić. Kolejną wadą, było to, że aby wykupić lek, trzeba było mieć receptę fizycznie przy sobie. To sprawiało, że jeśli nie mieliśmy w pobliżu apteki lub lek był niedostępny, to aby poprosić kogoś o pomoc, trzeba było mu najpierw tę receptę przekazać, zatem wprowadzało to logistyczne zamieszanie. Najpoważniejszym jednak problemem związanym z tradycyjnymi receptami było to, że lekarskie pismo, które często było co najmniej trudne do odczytania, mogło spowodować błąd podczas wydawania leku w aptece. Niewłaściwy lek nie tylko nie pomagał na leczoną chorobę, ale mógł poważnie zaszkodzić, a nawet doprowadzić do śmierci pacjenta, a takie przypadki, choć sporadycznie to jednak miały miejsce. W 2020 roku zostały wprowadzone recepty elektroniczne. Pozwoliły one na zlikwidowanie większości problemów związanych z papierowymi receptami. Obecnie takie recepty są standardem w Polsce. Większość lekarzy podczas wizyty wydaje papierową „ściągę” z numerem recepty, nazwą leku i zalecanym dawkowaniem, ale, nawet gdy ta się zagubi, to nadal pozostaje dostęp do wszystkich informacji w formie elektronicznej.

Możliwości, jakie dają e-recepty

Recepta elektroniczna pod wieloma względami jest uwspółcześnioną wersją tradycyjnej recepty. Daje ona jednak zdecydowanie większe możliwości. Prawdą jest, że spotkanie z lekarzem nie w każdej sytuacji jest konieczne. Obecnie funkcjonuje forma teleporady – konsultacji lekarskich na odległość, dzięki czemu możemy otrzymać receptę online. Jest to szczególnie przydatne podczas kontynuowania leczenia, jeśli przyjmowane są leki na stałe. Aby otrzymać receptę online, wystarczy skontaktować się mailowo z lekarzem pierwszego kontaktu. Wystawia on receptę elektroniczną, która widoczna jest w internetowym koncie pacjenta. Po zalogowaniu do systemu mamy podgląd czterocyfrowego kodu recepty, nazwy leku i zaleconego dawkowania. Do zrealizowania recepty wystarczy podać w aptece numer PESEL pacjenta oraz kod recepty. Recepta online możliwa jest także do uzyskania przez licencjonowane serwisy, gdzie po wypełnieniu danych oraz ankiety medycznej podajemy nazwę leku, który jest potrzebny i po weryfikacji otrzymujemy elektroniczną receptę.

Elektroniczna recepta online jest wygodnym i bezpiecznym narzędziem. Z jednej strony niezależnie od sytuacji możemy otrzymać receptę na niezbędne leki i zrealizować ją w dowolnym miejscu, zatem jeśli podczas wakacyjnego wyjazdu skończą nam się leki, nie musimy się martwić, gdyż w ciągu kilku minut uzupełnimy niezbędne zaopatrzenie, to także takie rozwiązanie eliminuje problemy logistyczne związane z posiadaniem papierowego egzemplarza recepty, czy też możliwość popełnienia błędu podczas odczytywania zapisków lekarza. Recepta online to wygoda i bezpieczeństwo wspierane przez technologię.