Czym jest związek kohabitacyjny?

Bardzo często związek kohabitacyjny bywa w naszym kraju mylony z konkubinatem. Czym jest w rzeczywistości tak relacja?

Definicja

Związek kohabitacyjny oznacza nic innego jak niezamężne pożycie z partnerem z płci przeciwnej. Jest to nieformalny związek. Jego głównym wyznacznikiem jest mieszkanie wspólne, wspólna decyzyjność o finansach oraz także fakt, że para jest różnopłciowa oraz pozostaje w seksualnych relacjach. Teoria ta została stworzona w roku 1979 i została sformułowana przez socjologa szwedzkiego Jana Trosta.

Później definicja ta została mocno dopracowana przez Wojciecha Chechlińskiego. Stwierdził, że aby związek tak mógł być określany, to para spędzać musi ze sobą wszystkie weekendy oraz przynajmniej cztery noce w tygodniu. Musi to trwać przynajmniej przez trzy miesiące.

Jakie wyróżniamy formy kohabitacji?

Musimy także mieć świadomość, że wyróżniamy różnego rodzaju formy kohabitacyjnego związku. Zgodnie z określonym podziałem kohabitacja przyjmować może następujące formy: kohabitacja ponowna, kohabitacja pozamałżeńska, kohabitacja przedmałżeńska oraz młodzieńcza pierwsza kohabitacja.

Wyróżniamy także podział kohabitacji, który został stworzony przez Daniela Jabłońskiego oraz Lecha Ostasza. Podział ten dokonywany jest bezpośrednio na podstawie stosunku podmiotów do rodzinnego życia. W tym podziale wyróżnić możemy kohabitację niezależną sobie, kohabitację przedmałżeńską oraz także kochabitację rodzinną, a więc wtedy gdy para posiada dzieci dodatkowo.

Wielu badaczy także wprowadza rozróżnienie na kohabitację młodych oraz kohabitację dorosłych.

Czym się różni kohabitacja od konkubinatu?

Same różnice w znaczeniu tychże dwóch, jest mylnie używany zamiennie. Najlepiej różnice obrazuje etymologia tychże wyrazów. Konkubinat, pochodzi od słowa po polsku „wspólnie”. Konkubinat to „kochanka”, „nałożnica”. Jedynie jest to jeden z typów kohabitacji, która to posiada zdecydowanie szersze znaczenie.

Podsumowując temat ten kohabitację oraz konkubinatu przede wszystkim różni zażyłość relacji. Nie występują w konkubinacie w takim stopniu, jak właśnie w kohabitacji, czynniki następujące: podział obowiązków, bliskość partnerów, wspólna decyzyjność czy też zainteresowania wspólne.

Może się to wydawać troszkę skomplikowane oraz pokręcone, ale jak jeszcze raz zapoznamy się z poszczególnymi definicjami, to nie będziemy mieli z tym większego kłopotu. Warto dokładnie to sobie przeanalizować. Gdy wczytamy się dokładnie, to nie będziemy mieli żadnych wątpliwości do używania konkubinatu oraz kohabitacji naprzemiennie. Naprawdę nie jest to to samo, chociaż z pozoru może się tak wydawać.

Należy się wczytać dokładnie w założenia.