Czym jest inteligencja intrapersonalna?

Inteligencja intrapersonalna jest nazywana także inteligencją wewnętrzną. Przejawia się w tak zwanej mądrości życiowej oraz także silnej woli do pracy nad samym sobą. Osoby o bardzo wysokim poziomie intrapersonalnej inteligencji bywają skryte, nieśmiałe oraz chętnie przelewają swoje uczucia i myśli na papier.

Cechy inteligencji intrapersonalnej

Osoby o bardzo wysokim poziomie intrapersonalnej inteligencji analizują wnikliwie zachowanie swoje, jak i także zachowanie innych osób. W wysokiej inteligencji intrapersonalnej, a więc intuicyjnej  na pewno może świadczyć praca nad słabymi oraz także mocnymi cechami charakteru. Wiele osób o tej inteligencji prowadzi swój dziennik, pamiętnik czy też blog. Osoby te potrafią jak najbardziej wyciągać wniosku ze swoich własnych błędów.

Przejawiają także sporą umiejętność do samomotywacji. Nie możemy także zapomnieć o naturze refleksyjnej. Osoby te rozpoznać możemy po skłonności do filozoficznych rozważań oraz po preferowaniu przebywania w samotności. Raczej nie są to osoby, które chętnie lgną do innych osób.

Osobom tym zależy na rozwoju osobistym. Charakteryzują się konsekwencją, odpowiedzialnością, wysoką intuicją oraz niekiedy także nieśmiałością.

Dzieci o intuicyjnej inteligencji najczęściej nie są doceniane w szkole, ponieważ nauczyciele preferują raczej osoby aktywne, które się zgłaszają, udzielają natychmiast odpowiedzi po zadaniu przez nauczyciela pytania. Z kolei inteligencja intrapersonalna polega na analizie wnikliwej problemu. W związku z tym dzieci wyróżniające się nią raczej potrzebują więcej czasu na udzielenie odpowiedzi. Nauczyciele je postrzegają jako uczniów nieaktywnych oraz nieco wycofanych.

Zawody preferowane

Osoby o intrapersonalnej inteligencji sprawdzi się dobrze jako filozof. Wysoki poziom intuicyjnej inteligencji przyda się w tak zwanych wolnych zawodach. Możemy tutaj wyróżnić pracę jako psycholog, psychoterapeuta czy też jako poeta. Zawód adwokata czy też teologia również pozwala osobom o wysokim poziomie intuicyjnej inteligencji spełnić się.

Aby móc stworzyć odpowiednie warunki dla osób o takiej inteligencji, powinniśmy im dać możliwość wyboru swojego własnego tempa pracy, możliwość przyswajania samodzielnego wiedzy czy też zakresu obowiązków. Bardzo ważne jest to, aby rodzice swoje dziecko zachęcali do czytania bibliografii, magazynów psychologicznych, książek poświęconych osobistemu rozwojowi, treningu interpersonalnego czy też medytacji. Wparcie rodziców w tym wypadku, jak i także w każdym innym jest wręcz nieocenione. Pamiętajmy o tym i zróbmy co w naszej mocy.