Czym jest Blockchain i jak to działa? (2023)

Technologia blockchain stanowi podstawę kryptowalut. Dowiedz się, czym jest, jakie ma zastosowanie i poznaj jego historię.

Technologia blockchain stanowi podstawę kryptowalut. Eliminuje potrzebę korzystania z usług pośredników. Jest zdecentralizowaną, rozproszoną księgą, która przechowuje zapis własności aktywów cyfrowych. 

Żadne dane przechowywane w łańcuchu bloków nie mogą zostać zmodyfikowane. Technologia wprowadza innowacje w branżach takich jak płatności, cyberbezpieczeństwo i opieka zdrowotna.

Dowiedz się, czym jest blockchain, jakie ma zastosowanie i poznaj jego historię.

Czym jest blockchain?

Blockchain jest metodą rejestrowania informacji. Uniemożliwia lub utrudnia zmianę, hakowanie lub manipulację systemem. To rozproszona księga, która powiela i dystrybuuje transakcje w sieci komputerów uczestniczących w łańcuchu bloków.

Blockchain przechowuje zapisy transakcji (bloki) publicznie w kilku bazach danych (łańcuchy), w sieci połączonej przez węzły peer-to-peer. Określa się to mianem „księgi cyfrowej”.

Każda transakcja w księdze jest autoryzowana podpisem cyfrowym właściciela, który uwierzytelnia ją i chroni przed manipulacją. Oznacza to, że informacje zawarte w cyfrowej księdze są bezpieczne.

Mówiąc prościej, cyfrowa księga jest jak arkusz kalkulacyjny Google udostępniany wielu komputerom w sieci. Zapisy transakcji są w nim przechowywane w oparciu o rzeczywiste zakupy. Każdy może zobaczyć dane, ale nie może ich uszkodzić.

Jak działa blockchain?

Blockchain stanowi połączenie trzech wiodących technologii:

  • kluczy kryptograficznych,
  • sieci peer-to-peer zawierającej współdzieloną księgę rachunkową,
  • środków obliczeniowych do przechowywania transakcji i zapisów sieci.

Klucze kryptograficzne składają się z dwóch kluczy – prywatnego i publicznego. Pomagają w przeprowadzaniu udanych transakcji między dwiema stronami. Każda osoba ma te dwa klucze, których używa do tworzenia bezpiecznego odniesienia do tożsamości cyfrowej. Zabezpieczona tożsamość jest najważniejszym aspektem technologii blockchain. W świecie kryptowalut jest określana jako „podpis cyfrowy” i służy do autoryzacji i kontroli transakcji.

Podpis cyfrowy jest połączony z siecią peer-to-peer. Duża liczba osób, które działają jako władze, używa podpisu cyfrowego w celu osiągnięcia konsensusu w sprawie transakcji. Kiedy autoryzują płatność, jest ona poświadczona przez weryfikację matematyczną, co skutkuje udaną zabezpieczoną transakcją między dwiema stronami połączonymi siecią. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat blockchaina i kryptowalut? Zajrzyj tu: https://kriptomat.io/pl/

Proces przetwarzania transakcji na blockchainie

Jedną z głównych funkcji technologii blockchain jest potwierdzanie i autoryzacja płatności. Jeśli dwie osoby chcą przeprowadzić transakcję z kluczem prywatnym i publicznym, pierwsza strona dołącza informacje o transakcji do klucza publicznego drugiej strony. 

Wszystkie informacje są gromadzone w bloku, który zawiera podpis cyfrowy, znacznik czasu i inne ważne informacje. Nie rejestruje tożsamości osób zaangażowanych w transakcję. Dany blok jest następnie przesyłany przez wszystkie węzły sieci. Gdy właściwa osoba użyje swojego klucza prywatnego i dopasuje go do bloku, transakcja zostanie pomyślnie zakończona.

Historia technologii blockchain

Satoshi Nakamoto, którego prawdziwa tożsamość do dziś pozostaje nieznana, po raz pierwszy wprowadził koncepcję blockchain w 2008 roku. Projekt był stale ulepszany i ewoluował, a Nakamoto użył metody podobnej do Hashcash. Ostatecznie blockchain stał się głównym składnikiem bitcoina, gdzie służy jako publiczna księga dla wszystkich transakcji sieciowych. 

Zalety technologii blockchain

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa. Blockchain chroni i zabezpiecza wrażliwe dane z transakcji online.
  • Wygodne i szybkie płatności. Ich przetwarzanie trwa zaledwie kilka minut. W przypadku tradycyjnych systemów płatniczych może to potrwać nawet kilka dni.
  • Brak ingerencji ze strony osób trzecich, instytucji finansowych lub organizacji rządowych.

Wady technologii blockchain

  • Utrata klucza prywatnego wiąże się z utratą wirtualnych zasobów. Dlatego należy przechowywać klucze prywatne w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich.
  • Ograniczenie skalowalności – liczba transakcji na węzeł jest ograniczona. Z tego powodu ukończenie wielu płatności i innych zadań może zająć kilka godzin. 
  • Brak możliwości zmiany lub cofnięcia transakcji po jej zarejestrowaniu w łańcuchu bloków.

Podsumowanie

Technologia blockchain rewolucjonizuje rynek płatności od momentu pojawienia się bitcoina. Stanowi nie tylko podstawę kryptowalut. Znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu różnych branżach. Ma sprawić, że operacje biznesowe i rządowe będą dokładniejsze, wydajniejsze, bezpieczniejsze i tańsze, z mniejszą liczbą pośredników.

Jak wiele nowoczesnych technologii, blockchain ma zarówno wady, jak i zalety. Z jednej strony, zapewnia bezpieczeństwo transakcji i szybkie ich przetwarzanie. Z drugiej natomiast, ma pewne ograniczenia. Na przykład, utrata klucza prywatnego jest równoznaczna z utratą dostępu do cyfrowych zasobów.

Eksperci są zgodni, że rozwój blockchaina prędzej czy później przyniesie zmiany na rynku finansowym.