Aplikacja Librus – Logowanie, Dziennik, Nauczyciel

Czym jest aplikacja Librus?

Aplikacja Librus to nowoczesne narzędzie służące do zarządzania i monitorowania procesu edukacyjnego w szkołach. Stworzona przez firmę Librus, aplikacja jest integralną częścią systemu Librus Synergia, który jest wykorzystywany przez tysiące szkół w Polsce. Aplikacja umożliwia uczniom, rodzicom oraz nauczycielom łatwy dostęp do najważniejszych informacji edukacyjnych, takich jak oceny, plany lekcji, wiadomości od nauczycieli, a także wydarzenia szkolne.

Librus to nie tylko platforma do zarządzania ocenami, ale także kompleksowe rozwiązanie wspierające komunikację między szkołą a rodzicami oraz między nauczycielami a uczniami. Dzięki Librusowi rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy edukacyjne swoich dzieci, co pozwala na szybkie reagowanie na wszelkie trudności i problemy.

Librus logowanie

Proces logowania do aplikacji Librus jest prosty i intuicyjny. Aby zalogować się do systemu, użytkownik musi mieć konto założone przez szkołę. Oto kroki, które należy podjąć, aby zalogować się do aplikacji:

 1. Wejdź na stronę logowania: Przejdź na stronę logowania Librus, korzystając z przeglądarki internetowej lub uruchom aplikację Librus na urządzeniu mobilnym.
 2. Wprowadź dane logowania: Wprowadź swój login (adres e-mail lub login nadany przez szkołę) oraz hasło.
 3. Zaloguj się: Kliknij przycisk „Zaloguj się”. Jeśli wprowadzone dane są poprawne, zostaniesz przeniesiony do głównego panelu aplikacji.

W przypadku problemów z logowaniem, takich jak zapomniane hasło, aplikacja oferuje możliwość resetowania hasła poprzez adres e-mail. Wystarczy kliknąć link „Nie pamiętam hasła” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Librus e-dziennik

Librus e-dziennik to cyfrowa wersja tradycyjnego dziennika szkolnego. Jest to główny moduł aplikacji, który pozwala na zarządzanie ocenami, frekwencją, uwagami oraz innymi aspektami edukacyjnymi. Dzięki e-dziennikowi uczniowie i rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w nauce i uczestnictwo w zajęciach.

Funkcje e-dziennika Librus:

 • Oceny: Uczniowie i rodzice mogą przeglądać oceny z poszczególnych przedmiotów, a także sprawdzać średnie ocen.
 • Frekwencja: Moduł frekwencji pozwala na śledzenie obecności uczniów na lekcjach oraz rejestrowanie nieobecności.
 • Uwagi i pochwały: Nauczyciele mogą dodawać uwagi oraz pochwały, które są widoczne dla rodziców i uczniów.
 • Plany lekcji: E-dziennik zawiera aktualne plany lekcji, które mogą być aktualizowane przez szkołę.
 • Wiadomości: System umożliwia komunikację między nauczycielami, uczniami a rodzicami za pomocą wewnętrznej poczty.

Librus panel nauczyciela

Panel nauczyciela w aplikacji Librus jest narzędziem, które ułatwia pracę pedagogiczną oraz zarządzanie klasą. Nauczyciele mają dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji, które pozwalają na efektywne prowadzenie zajęć i komunikację z uczniami oraz ich rodzicami.

Funkcje panelu nauczyciela:

 • Wprowadzanie ocen: Nauczyciele mogą szybko i wygodnie wprowadzać oceny z różnych przedmiotów oraz prac domowych.
 • Zarządzanie frekwencją: Rejestrowanie obecności uczniów na zajęciach oraz oznaczanie nieobecności.
 • Komunikacja z rodzicami: Możliwość wysyłania wiadomości do rodziców oraz uczniów, co ułatwia przekazywanie ważnych informacji.
 • Plany lekcji: Nauczyciele mogą przeglądać oraz aktualizować plany lekcji, a także zarządzać harmonogramem swoich zajęć.
 • Uwagi i pochwały: Dodawanie uwag oraz pochwał dla uczniów, które są widoczne dla rodziców w e-dzienniku.

Aplikacja Librus to wszechstronne narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie procesem edukacyjnym. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz szerokiemu zakresowi funkcji, Librus jest nieocenionym wsparciem dla szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Logowanie do systemu jest proste, a e-dziennik oraz panel nauczyciela zapewniają kompleksową obsługę wszystkich aspektów szkolnego życia. Dzięki Librusowi możliwe jest skuteczne monitorowanie postępów edukacyjnych, co przyczynia się do lepszej komunikacji i współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu nauczania.